เป็นเส้นทางนำไปสู่ ยอดเขาที่สูงที่สุด ของประเทศไทย ที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-ฮอด

น้ำตกแม่กลาง

เป็นน้ำตกที่มีความงามไม่แพ้น้ำตกใดๆในเชียงใหม่ เกิดจาก ลำน้ำแม่กลางที่มีต้นน้ำ อยู่บนดอยอินทนนท์ มีความสูง ประมาณ100 เมตร น้ำตกแม่กลาง เป็นน้ำตกที่ไหล ผ่านหน้าผาขนาดใหญ่ สู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง สามารถลงเล่นน้ำได้ ตลอดทุกฤดูกาล

ถ้ำบริจินดา

เป็นถ้ำขนาดใหญ่ อยู่ในเทือกเขา ดอยอ่างกา หรือ ดอยอินทนนท์ อยู่ใกล้กับน้ำตกแม่กลาง ถ้าเดินทางจาก จ.เชียงใหม่ ตามถนนสายเชียงใหม่-ฮอด จนถึงระยะทาง 58 กิโลเมตร เลี้ยวขวา เข้าไปยังน้ำตกแม่กลางอีก 8 กิโลเมตร จะถึงทางแยกขวามือขึ้นดอยอินทนนท์อีก 1 กิโลเมตร ที่ทางแยกขวามือ มีป้ายบอกทางไปถ้ำบริจินดา

ภายในถ้ำ มีความลึกหลายกิโลเมตร เพดานถ้ำมีหินงอกหินย้อย หรือ ชาวเหนือเรียกว่า “นมผา” สวยงามมาก มีพระพุทธรูป ประดิษฐานอยู่ในถ้ำด้วย นอกจากนั้นยังมีธารหิน เมื่อมีแสงสว่าง มากระทบ จะเกิดประกาย ระยิบระยับ ดังกากเพชร สวยงามมาก ลักษณะของถ้ำเป็นถ้ำทะลุ สามารถ มองเห็นภายในได้ถนัด เพราะมีอุโมงค์ซึ่งแสงสว่างลอดเข้ามา ก่อนจะถึงปากถ้ำ มีป้ายขนาดใหญ่อธิบาย ถึงประวัติการค้นพบถ้ำนี้

น้ำตกแม่ยะ

เป็นน้ำตกขนาดกว้างใหญ่ สูงตระหง่านราว 260 เมตร มองเห็นได้จากระยะไกล ตัวน้ำตกเป็นชั้นหินลดหลั่นลงมา เป็นชั้นๆ สายน้ำที่ตกลงมา กระเซ็นเป็นละอองน้ำสีรุ้งยาม กระทบกับแสงแดด มีแอ่งน้ำกว้างให้ลงเล่นน้ำได้ ว่ากันว่าน้ำตกแม่ยะเป็นน้ำตก ที่สวยที่สุดของประเทศไทย

น้ำตกวชิรธาร

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ “ตาดฆ้องโยง” ตัวน้ำอยู่สูงจาก ระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร และน้ำจะไหลจากหน้าผาข้างบน ตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ตรงข้ามมีหน้าผาสูงชันเรียกว่า “ผาม่อนแก้ว” ภายหลังเรียกให้เพราะ ขึ้นว่า “ผากรแก้ว”

การเดินทางค่อนข้างสะดวก จากเชิงดอยอินทนนท์ขึ้นไป ถึงกิโลเมตรที่ 21 จะเห็นป้ายบอกทาง แยกขวา เข้าน้ำตก ซึ่งจะต้อง เดินเท้าเข้าไป อีก 351 เมตร จึงจะถึงน้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริภูมิ เป็นน้ำตกคู่ ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชัน เป็นทางยาวสวยงามมาก แต่เดิมเรียกว่า “เลาลี” ตามชื่อของหมู่บ้านม้ง (แม้ว) เลา ลีซึ่งอยู่ใกล้ๆ น้ำตก น้ำตกตั้งอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 30 มีทางแยกเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร แต่รถไม่สามารถเข้าไปใกล้ตัวน้ำตกได้ นักท่องเที่ยว สามารถ มองเห็นน้ำตกสิริภูมิ ได้ในระยะไกล คือมองดูจากหมู่บ้านแม้ว เท่านั้น

สถานีโครงการหลวง ดอยอินทนนท์

ตั้งอยู่ที่บ้านขุน กลาง ต.ห้วยหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อยู่ในบริเวณ ใกล้กับ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์เรียกอีกชื่อว่า สถานีเกษตรดอยขุนกลาง เป็นสถานีวิจัยฯ ที่จัดตั้งขี้นเมื่อ พ.ศ.2522 ตามพระราชดำริ ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงต้องการ เพิ่มอาชีพและ

รายได้อย่างยั่งยืน ให้ชาวม้งที่อาศัย อยู่บริเวณนั้น เพื่อให้เลิกปลูกฝิ่น และเลิกทำไร่ เลื่อนลอย ผู้ที่ไปเที่ยวชม สามารถเข้าชม แปลงปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ พืชผักผลไม้ เมืองหนาว การทำเกษตรอินทรีย์

บ่อทดลองเลี้ยงปลาเรนโบว์เทร้าท์ หลังจากชม แล้วก็สามารถ เลือกซื้อ ผลผลิตต่างๆ ของโครงการหลวงได้จาก ร้านค้าภายในโครงการ หรือ รับประทานอาหารหลากหลายเมน ที่ทำจากผลิตผลของโครงการฯ หลัง จากรับประทานอาหาร อิ่มอร่อย เดินย่อย อาหาร ไปชมน้ำตกสิริภูมิทางด้านหลัง โครงการฯ ระยะทางเดินราว 680 เมตร

น้ำตกสิริภูมิ

ชื่อของน้ำตกมาจากพระนามของสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ลักษณะของน้ำตกที่เป็นสายน้ำ สองสายไหลตกคู่กันลงมาจากหน้าผาสูง สามารถมองเห็น ได้แต่ไกล ชื่อเดิมของน้ำตกสิริภูมิคือ น้ำตกเลาลี

พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

อยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศ พระมหาธาตุ 2 องค์นี้ไม่ได้สร้างขึ้น พร้อมกัน องค์แรกคือ พระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างเมื่อพ.ศ.2530 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ใน วโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญ พระชนมายุ ครบ 60 พรรษา องค์ที่สอง พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาส ที่สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อพ.ศ.2535 ภายในพระมหาธาตุ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และ พระพุทธรูป บริเวณโดยรอบ องค์พระธาตุ ประดับตกแต่ง ด้วยไม้ดอกเมืองหนาวหลากสีสัน

ยอดดอยอินทนนท์

ยอดดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ในประเทศไทย สูง 2,565 เมตร เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ กม.ที่ 48 มีสภาพอากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปี ณ จุดสูงสุด เป็นที่ตั้งสถูปเจ้าอินทรวิชยานนท์

ด้านหลังสถูปเป็นหลักหมุด จุดที่สูงที่สุดของประเทศไทย ในบริเวณนี้จะพบต้น “ข้าวตอกฤาษี” (Sphagnum Moss) ขึ้นตามพื้นดิน คาคบไม้มีสีสันสวยงาม นอกจากนี้ยังมี พืชหายาก หลากหลายชนิด เช่น กุหลาบพันปี ซึ่ง จะออกดอกในช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี ข้าวตอกฤาษี นกกินปลี นกประจำถิ่นของดอยอินทนนท์ ชื่อที่ชาวบ้านเรียก กันมาแต่โบราณ

อ่างกาหลวง

เป็นแอ่งน้ำซับขนาดใหญ่ อยู่ ณ จุดสูงที่สุดของประเทศ ในแอ่งน้ำมีซากใบไม้ทับถมกันเป็นชั้น หนาคล้ายป่าพรุ เป็นแหล่งต้นน้ำ ที่ไหลลงสู่ลำน้ำปิง ทางอุทยานฯทำ ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่ยกพื้นขึ้นมาเป็น สะพานยาวไปรอบอ่างกาหลวง ตามเส้น ทางเดินจะได้พบเห็นต้นกุหลาบพันปี ดอกสีแดง (ออกดอกประมาณ เดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนที่ขึ้นดอยอินทนนท์