เป็นทางหลวงที่อยู่ในตัวเมือง เป็นถนนที่นำไปสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่

เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ บริเวณภายในกว้างขวาง ร่มรื่น ด้วย ต้นไม้ใหญ่น้อย มีสัตว์มากมาย หลายชนิด ทั้งที่เป็น สัตว์ที่มีอยู่ ในประเทศไทยและ ที่นำมาจากต่างประเทศ มีสวนนก พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำ ในสมัยก่อน น้อยคนนัก ที่ไปเชียงใหม่แล้ว จะไปเที่ยว สวนสัตว์ เชียงใหม่ แต่ปัจจุบัน บางคนตั้งใจไปสวนสัตว์โดยเฉพาะ เพื่อไปดู หลินปิง แพนด้าน้อย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

ครูบาศรีวิชัย เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาวล้านนานานัปการ เช่น เป็นผู้ชักชวน ชาวบ้าน สร้างถนนขึ้นไปยัง วัดพระธาตุ ดอยสุเทพ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ตั้งอยู่เชิงดอย สุเทพ เลยสวนสัตว์เชียงใหม่ไปไม่ไกล

น้ำตกห้วยแก้ว

เป็นน้ำตกขนาดกลาง สูงประมาณ 8-10 เมตร ท่ามกลางธรรมชาติ อันร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน หย่อนใจ เหนือน้ำตกเป็น วังบัวบาน แอ่งน้ำที่มีตำนาน

ดอยปุย

เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) ที่สามารถ เดินดูสภาพ ความเป็นอยู่ของชาวเขา และ ทิวทัศน์ที่สวยงามได้ ภายในหมู่บ้าน มีร้านขายของ ที่ระลึกของชาวเขา และ มีชุดชาวเขา ให้เช่า ใส่ถ่ายรูป สำหรับผู้ที่สนใจ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

เป็นพระตำหนัก แปรพระราชฐาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ และ พระบาทสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยรอบพระตำหนัก ประดับด้วย สวนดอกไม้เมืองหนาว กุหลาบ ดอกโตใหญ่ เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ใน วันศุกร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ในช่วงเวลาที่ไม่มีการเสด็จ แปรพระราชฐาน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะแม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา ตามประวัติกล่าวว่า พระสุมนะ จากเมืองสุโขทัยได้นำพระบรมธาตุไปถวายพระเจ้ากือนา พระองค์ได้อัญเชิญผอบ ที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ขึ้นสถิต เหนือช้างพระที่นั่ง แล้วทรงอธิษฐานว่า แม้นพระบรมธาตุ ประสงค์จะสถิตอยู่ ณ ที่ใดแล้ว ก็ขอให้ช้างทรงหยุดอยู่ ณ ที่นั้น แล้วทรงปล่อยช้างพระที่นั่งไป

ปรากฏว่าช้างพระที่นั่งไปหยุด ณ ดอยสุเทพ พระเจ้ากือนา จึงทรงสร้างพระเจดีย์บรรจุ พระบรมธาตุไว้บน ดอยสุเทพ และ ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ และ ศรัทธา ของชาวบ้าน ที่มีต่อ ครูบาศรีวิชัย ได้ช่วยกัน สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ จาก ห้วยแก้วไป จนถึงบันไดนาค เพื่อให้ประชาชน สามารถ ขึ้นไปนมัสการ องค์พระธาตุ ได้สะดวกขึ้น ซึ่งไม่ได้ใช้เงินหรือ งบประมาณ ของ หลวงเลย

บันไดนาคที่ทอดยาวกว่า 300 ขั้นนำขึ้นสู่ องค์พระเจดีย์ สีทอง สุกอร่าม บริเวณโดยรอบเป็นลานกว้าง ในวันฟ้าใส สามารถมอง ลงมาชมเมืองเชียงใหม่ได้ไกลสุดสายตา