จำหน่ายบัตร ภูเก็ตแฟนตาซี Phuket Fantasea

อัครสถานความบันเทิงยิ่งใหญ่ หลากหลายรูปแบบของความสนุก และความหฤหรรษ์ ขอต้อนรับทุกท่าน พบปะสังสรรค์ ในบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ และกลิ่นอายแห่งศิลปวัฒนธรรม

Fantasea

PHUKET FANTASEA

ภูเก็ตแฟนตาซี เปิดให้บริการทุกวัน (17:30น. – 23:30น.) ยกเว้นวันพฤหัสฯ / Phuket FantaSea open daily (17:30 – 23:30 p.m.) except Thursday.
การแสดงเริ่มเวลา 21:00น. / Show time 21:00 p.m.
ห้องอาหารบุฟเฟต์ เปิดให้บริการ ระหว่างเวลา 18:00น. – 21:00น. (รับประทานอาหารก่อนชมการแสดง) / Buffet dinner time is between 18:00 – 21:00 p.m. (Dinner before show)
ประเภทบัตร/ Ticket Typeราคาปกติ /Normal Priceราคาพิเศษ /Special Price

ชมโชว์อย่างเดียว
Show Only

ผู้ใหญ่ Adult

1,800

1,550.-฿

เด็ก Child

1,800

1,550.-฿

ชมโชว์ +บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ
Show +International Buffet

ผู้ใหญ่ Adult

2,200

1,800.-฿

เด็ก Child

2,000

1,600.-฿

ชมโชว์ +บุฟเฟต์อาหารทะเล
Show +Seafood Buffet

ผู้ใหญ่ Adult

3,750

3,000.-฿

เด็ก Child

3,550

2,800.-฿

อัพเกรดที่นั่งเป็น โกลด์ ซีท
Theater Gold Seat Upgrade

ผู้ใหญ่/เด็ก
Adult/Child

350

300.-฿

ราคาเด็ก สำหรับเด็กที่มีความสูงระหว่าง 101-140 ซม.
Child refers to guests whose height is between 101-140 cm.

เด็กทารก (มีความสูงต่ำกว่า 100 ซม.) เข้าชมฟรี แต่จะต้องนั่งตักผู้ใหญ่
Infant (height is under 100 cm.) free of charge but required to sit on an adult’s lap (no seat provided)

FacebookTwitterLine