จำหน่ายบัตร ภูเก็ตแฟนตาซี Phuket Fantasea

อัครสถานความบันเทิงยิ่งใหญ่ หลากหลายรูปแบบของความสนุก และความหฤหรรษ์ ขอต้อนรับทุกท่าน พบปะสังสรรค์ ในบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ และกลิ่นอายแห่งศิลปวัฒนธรรม

Fantasea

PHUKET FANTASEA

ภูเก็ตแฟนตาซี เปิดให้บริการทุกวัน (17:30น. – 23:30น.) ยกเว้นวันพฤหัสฯ / Phuket FantaSea open daily (17:30 – 23:30 p.m.) except Thursday.
การแสดงเริ่มเวลา 21:00น. / Show time 21:00 p.m.
ห้องอาหารบุฟเฟต์ เปิดให้บริการ ระหว่างเวลา 18:00น. – 21:00น. (รับประทานอาหารก่อนชมการแสดง) / Buffet dinner time is between 18:00 – 21:00 p.m. (Dinner before show)
ประเภทบัตร/ Ticket Typeราคาพิเศษ /Special Price
  • ชมโชว์อย่างเดียว Show Only
ผู้ใหญ่ Adult 1,550.-฿
 เด็ก Child1,550.-฿
  • ชมโชว์ +บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ Show +International Buffet
ผู้ใหญ่ Adult1,800.-฿
 เด็ก Child1,600.-฿
  • ชมโชว์ +บุฟเฟต์อาหารทะเล Show +Seafood Buffet
ผู้ใหญ่ Adult3,000.-฿
 เด็ก Child2,800.-฿
  • อัพเกรดที่นั่งเป็น โกลด์ ซีท Theater Gold Seat Upgrade
ผู้ใหญ่/เด็ก Adult/Child300.-฿

ราคาเด็ก สำหรับเด็กที่มีความสูงระหว่าง 101-140 ซม.
Child refers to guests whose height is between 101-140 cm.

เด็กทารก (มีความสูงต่ำกว่า 100 ซม.) เข้าชมฟรี แต่จะต้องนั่งตักผู้ใหญ่
Infant (height is under 100 cm.) free of charge but required to sit on an adult’s lap (no seat provided)

Book Now
FacebookTwitter XLine