บริษัทฯเช่ารถชั้นนำคุณมาถูกเว็บแล้ว!

ค้นหาที่นี่ ที่เดียวเท่ากับติดต่อ รถเช่าชั้นนำทั่วโลก
เพื่อเลือกเช่ารถในราคาถูก จากตัวแทนชั้นนำกว่า 6000 แห่ง ทั่วโลก ภายในครั้งเดียว

CAR RENTAL SERVICE ประหยัดเวลา ปลอดภัย มั่นใจในบริการ

จะเช่ารถขับขี่ภายในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ ทั่วโลก ได้ที่นี่ สามารถแก้ไข ยกเลิกการจอง ผ่านระบบ ออนไลน์ได้รวดเร็ว

รับประกันว่าราคาถูกชัวร์ และ รับรถ จากบริษัทรถเช่า ชั้นนำ

login แก้ไขการจอง Helpline +66-600-035148

คุณสมบัติของผู้เช่า

 • อายุต่ำสุดของผู้เช่า คือ 21 ปี แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีที่ ผู้ขับมีอายุต่ำกว่า 25 ปี หรือมากกว่า 65 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และ เงื่อนไข ของบริษัทรถเช่าในแต่ละประเทศ
 • ผู้เช่าจะถูกกำหนดให้เป็นคนขับหลัก
 • ชื่อบนบัตรเครดิตที่ใช้จองรถเช่า จะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้เช่า
 • ผู้เช่าจะต้องมีใบขับขี่ไทย และใบขับขี่สากล (สำหรับการเช่ารถขับในต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารที่ต้องใช้ในวันที่รับรถ

 • ใบยืนยันการจองรถ (rental confirmation voucher ผู้เช่าจะได้รับอีเมล์ ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่ได้ดำเนินการจอง)
 • ใบขับขี่ไทย และใบขับขี่สากล (สำหรับการเช่ารถขับในต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ
 • บัตรเครดิตที่ใช้ในการจองและมีชื่อตรงกับผู้เช่า
 • หนังสือเดินทางของผู้เช่า (เจ้าหน้าที่อาจจะขอดู ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท)

การยกเลิกการจอง

 • ถ้าหากยกเลิกการจองก่อนรับรถ 24 ชั่วโมง ลูกค้าจะได้รับเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืนทั้งหมด 100%
 • แต่ถ้ายกเลิกการจองน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนรับรถ ลูกค้าจะโดนหักเงิน 20 ปอนด์หรือจำนวนที่เท่ากัน
 • กรณียกเลิกการจองที่เคาน์เตอร์รับรถ จะถูกปฏิบัติเสมือนว่า ลูกค้าหรือผู้เช่าไม่มารับรถ ซึ่งลูกค้าก็จะไม่ได้รับเงินมัดจำหรือเงินที่ถูกจ่ายล่วงหน้าไปแล้วคืน

ปล. การคำนวณระยะเวลาในการเช่ารถ หรือ อัตราค่าเช่ารถรายวัน จะคำนวณตามการเวียนรอบ 24 ชั่วโมง

คนไทยที่ต้องการไปขับรถ ในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่

 • ลาว
 • เวียดนาม
 • กัมพูชา
 • เมียนม่าร์
 • มาเลเซีย
 • อินโดนีเซีย
 • บรูไน
 • ฟิลิปปินส์
 • สิงคโปร์

ไม่ต้องทำใบขับขี่สากล สามารถใช้ใบขับขี่ของไทย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่เป็น แบบสมาร์ทการ์ดได้

คำแนะนำ
 • เก็บหลักฐานการชำระเงิน และหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ให้บริการไว้กับตัว
 • ตรวจสภาพรถและตำหนิของรถก่อนส่งมอบรถ ถ่ายรูปเก็บไว้ได้ยิ่งดี
 • ทดลองขับ เล็กน้อยเพื่อตรวจสอบ ความพร้อม ของรถ เช่น ระบบ ไฟระบบล๊อครถ ทำงานได้ดี หรือไม่ ถ้าพบปัญหาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
 • ขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท และเคารพกฎจราจร

เรื่องน่ารู้: การเลือกใช้บริการรถทัศนาจร

รถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางหรือรถทัศนาจร เป็นบริการหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวนิยม เลือกใช้ในการเดินทาง ไปท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆ เนื่องจากเป็นบริการที่สะดวก รวดเร็ว และ ราคา ค่าโดยสารไม่แพง จนเกินไป เมื่อเฉลี่ยค่าใช้ จ่ายเป็น รายคนข้อดี ประการสำคัญ ของรถทัศนาจร คือ ผู้โดยสาร สามารถร่วมทำ กิจกรรม สนุกสนาน ไปด้วยกันบนรถได้ โดยไม่เป็นอุปสรรค อ่านต่อ...

ขับรถเที่ยวแม่ฮ่องสอน (แนะนำเส้นทาง)

แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดในภาคเหนือ ของประเทศไทย มีความ โดดเด่น หลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลาก หลาย ด้านวัฒนธรรม และ ความหลากหลาย ของประชากร จาก หลาย กลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดที่สถิติน่าสนใจหลายอย่าง เช่น มีประชากรเบาบาง ที่สุดในประเทศ และ มีประชากรน้อยมาก เป็นอันดับ 3 ในขณะที่มีพื้นที่มาก เป็นอันดับ 8 ของประเทศ อ่านต่อ

FacebookTwitterLine