ทราบหรือไม่ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ กับคุณนั้น เป็นเงินกินเปล่า หมายความว่า วีซ่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ก็ตาม เงินส่วนนี้ คุณจะไม่ได้รับคืน จ่ายแล้วจ่ายเลย ดังนั้นก่อนตัดสินใจยื่น ควรทำให้พร้อมจริงๆ อย่าลอง ! เพราะคุณอาจเสียเงินฟรี !!!!