ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อท่องเที่ยว เพื่อติดต่อธุรกิจ หรือ แม้กระทั่งไป เรียนหนังสือในระดับต่างๆ คุณควรจะต้องทำประกันภัยการเดินทาง ในการทำประกันภัยการเดินทาง ไม่ว่าจะทำกับบริษัทใด หรือทำแผนไหนก็ตาม คุณจะต้องซื้อประกันภัยการเดินทาง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถทำหลังจากที่ออกเดินทางไปแล้วได้

ระยะเวลาการทำประกัน จะต้องครอบคลุมตั้งแต่วันที่คุณเดินทางออกนอกประเทศ จนถึงวันที่คุณเดินทางกลับเข้าประเทศ มิฉะนั้นคุณจะถูกปฏิเสธความคุ้มครอง และการบริการต่างๆจากบริษัทประกัน แผนประกันภัยการเดินทางแต่ละประเภท ที่แต่ละบริษัทเสนอขายอยู่ทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่แล้วสามารถใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen visa) ได้ ความแตกต่างของแต่ละประเภท ก็จะแตกต่างกันไปตามความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

การทำประกันการเดินทางสามารถทำได้ทุกวัย แต่มูลค่าความคุ้มครอง จะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท เช่นเดียวกับผลประโยชน์ความคุ้มครอง และการให้บริการความช่วยเหลือต่างๆ ของการทำประกันการเดินทางแต่ละแผน เช่น บางแผนจะคุ้มครองแค่ อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเท่านั้น แต่บางแผนยังคุ้มครองเรื่องสัมภาระในการเดินทาง สูญหายหรือเสียหายด้วย เป็นต้น ดังนั้นผู้เดินทางสามารถเลือก แผนประกันการเดินทางได้ตามความพึงพอใจของตน

ประกันเดินทาง

แผนประกันภัยการเดินทาง จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่ละบริษัท ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง แผนประกันภัยการเดินทาง สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศของ อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ (Allianz Global Assistance) ที่เรียกว่า แผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มูฟ (Dance Moves) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี

1. แผนประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว

ประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มูฟ แผนรายเที่ยวเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไม่บ่อย ต้องการความคุ้มครองตามวันเดินทางจริง รับผลประโยชน์ที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล และเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ แผนรายเที่ยวให้ความคุ้มครองคุณสูงสุดถึง 180 วัน

ไม่ว่าคุณจะบินไปทวีปอเมริกา ยุโรป หรือแอฟริกา นั่งเรือเฟอรี่ข้ามประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย หรือขับรถไปเที่ยวลาวหรือมาเลเซีย เราให้ความคุ้มครองคุณทุกที่ ด้วยทีมงานมืออาชัพ ที่พร้อม ให้ความช่วยเหลือคุณ ตลอด 24 ชั่วโมง

2. แผนประกันภัยการเดินทางรายปี

เหมาะสำหรับนักเดินทางที่เดินทางบ่อย ซื้อประกันภัยการเดินทางครั้งเดียว แต่คุ้มครองครอบคลุมตลอดทั้งปี และมีตัวเลือกของระยะเวลาของแต่ละทริป (สูงถึง 365 วันต่อทริป)

คุณอาจคิดว่าประกันภัยการเดินทางไม่จำเป็น เพราะคุณดูแลตัวเองระหว่างทริปดีเพียงพอแล้ว แต่อุบัติเหตุและ ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น โดยไม่คาดฝันนั้น อาจร้ายแรงและ เป็นประสบการณ์ราคาแพงเมื่อคุณต้องอยู่ไกลบ้าน ในพื้นที่ที่คุณไม่คุ้นเคย การซื้อประกันภัยการเดินทาง เป็นการป้องกัน ที่ช่วยให้คุณเดินทาง อย่างอุ่นใจและมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับความช่วยเหลือดดยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

3. แผนประกันภัยการเดินทางนักเรียน

การได้ไปศึกษาต่างประเทศถือเป็นโอกาสที่ดี สำหรับนักเรียนหรือ นักศึกษาที่จะได้ประสบการณ์สัมผัสกับโลกกว้าง แต่ก็มักจะมีนักเรียน บางคนที่ตกเครื่อง หนังสือเดินทางหาย หรือต้องเข้าโรงพยาบาล เพราะรับประทานอาหาร ที่ไม่คุ้นเคย แล้วคุณจะทำอย่างไรได้บ้างหากตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น

ระหว่างที่ท่านมาศึกษาที่ต่างประเทศ เรื่องที่ท่านอยากจะกังวลเป็นสิ่งสุดท้ายคือ จะเกิดอะไรขึ้น หากท่านเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ นี่ก็คือเหตุผลสำคัญที่ Allianz นำเสนอความคุ้มครองที่ออกแบบมา ให้ตรงกับความต้องการ ของนักศึกษาต่อต่างประเทศ เช่นคุณโดยเฉพาะ ซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้อุ่นใจ และมั่นใจ แม้ต้องอยู่ไกลบ้าน

4. แผนประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่ม Group Tour

ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไปกันเป็นกรุ๊ป ผู้เอาประกันต้องมีอายุ ระหว่าง 6 เดือน - 80 ปี ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยและ เดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น ผู้เอาประกันต้องไม่ต่ำกว่า 10 ท่าน ต่อ 1 กรุ๊ป จำกัดความรับผิดชอบต่อหนึ่งเหตุการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 100,000,000 บาท

ประกันเดินทางเป็นกลุ่ม