ทำไมเราต้องทำประกันการเดินทาง เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ

นักเดินทางทั้งหลายที่จะเดินทาง ไปยังกลุ่มประเทศในยุโรป ทั้งประเทศที่เป็นสมาชิกอียู และไม่ได้เป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง เพื่อท่องเที่ยวหรือเพื่อธุรกิจ เมื่อคุณจะยื่นขอวีซ่ากับประเทศเหล่านี้ คุณจะต้องทำประกันการเดินทาง ที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ในต่างประเทศ และอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง โดยมีมูลค่าการคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร(สามหมื่นยูโร) หรือ1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) เพื่อนำไปประกอบเอกสารการยื่นขอวีซ่า คุณรู้หรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใด

เหตุผลที่ประเทศปลายทางในทวีปยุโรป ต้องการให้ผู้มาเยือนทั้งหลายทำประกันการเดินทาง เนื่องจากว่า พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง ระหว่างการท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลิน จนอาจจะทำให้กลายเป็นการเดินทางที่แสนเศร้า เพราะค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศนั้น ราคาสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น

ถ้าหากคุณเกิดอุบัติเหตุ

“ ขาหักระหว่างท่องเที่ยว คุณอาจจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาล ในประเทศที่คุณเกิดอุบัติเหตุสูง ถึงหลายแสนบาท และ ถ้าคุณจะต้องกลับมารักษาต่อ ในประเทศไทยด้วย คุณก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก (นี่ยังไม่นับรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คุณได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว ในกรณีที่ แผนการเดินทางของคุณ ยังไม่จบ)

แต่ถ้าคุณได้ทำประกันการเดินทาง ครอบคลุมช่วงระยะเวลา การเดินทางของคุณ คุณจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 290 บาทเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับ แผนประกันการเดินทาง ที่คุณเลือกซื้อ) ซึ่งจำนวนเงิน 290 บาทนี้ ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มเย็นของร้านกาแฟชื่อดัง คุณจะซื้อได้เพียง 1-2 แก้วเท่านั้น

นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่คุณจำเป็นต้อง ทำประกันการเดินทาง ซึ่งการทำประกันการเดินทางนี้ ควรจะทำทุกครั้งก่อนที่คุณเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตาม และ ระยะเวลาการทำประกัน จะต้องครอบคลุมตั้งแต่วันที่คุณเดินทาง ออกนอกประเทศจนถึงวันที่ คุณเดินทางกลับเข้าประเทศ มิฉะนั้นคุณจะถูกปฏิเสธความคุ้มครอง และการบริการต่างๆจากบริษัทประกัน คุณอาจจะสงสัยว่า ถ้าเครื่องบินออกจากประเทศไทยเวลา 23:58น. ของวันที่ 11 ต.ค. และขากลับเครื่องบินจะลงจอดประเทศไทยเวลา 14.44น. ของวันที่ 18 ต.ค. คุณควรจะซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมระยะเวลากี่วัน คำตอบคือ 8 วัน

แผนประกันการเดินทางมีกี่ประเภท แล้วเราควรซื้อแผนประกันการเดินทางประเภทไหน เราจะมาอธิบายให้ทราบต่อไป

ประกันภัยการเดินทาง แผนประกันเดินทางมีกี่ประเภท ประกันภัยศึกษาต่อต่างประเทศ ทำประกันเพื่อยื่นวีซ่า
FacebookTwitterLine