เมื่อคุณจะส่งลูกหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่คงทำให้คุณกังวลใจไม่มากก็น้อย นั่นคือ

"เรื่องค่ารักษาพยาบาล ถ้าหากเด็กเกิดการเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่ กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ"

เพื่อเป็นการผ่อนคลายความกังวล ในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ไม่คาดฝัน คุณควรทำประกันภัย สำหรับศึกษา ต่อต่างประเทศ ให้กับลูกหลานของคุณ ก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทาง ซึ่งการประกันภัย จะต้องมีระยะเวลา ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มออกเดินทาง จากประเทศไทย จนกระทั่งจบการศึกษา กลับมายังประเทศไทย

แผนการประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศของ อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ (Allianz Global Assistance) มีทั้งหมด 3 แผน คือ

 • เบสิก (Basic)
 • อินเตอร์มิเดียท์ (Intermediate)
 • แอดวานซ์ (Advanced)

ซึ่งแต่ละแผนให้ความคุ้มครองเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันในเรื่องมูลค่าความคุ้มครอง (ดังตารางแนบด้านล่าง)

อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบกับสถานทูตก่อน ในกรณีที่ใช้ประกันภัยนี้เพื่อยื่นวีซ่านักเรียนว่า ตรงตามที่สถานทูต กำหนดหรือไม่ เนื่องจากบางสถานทูต มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป

Overseas Student Care ประกันภัยการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

 • เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • รับอายุผู้เดินทางตั้งแต่ 14 - 49 ปี ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ
 • ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั้งอุบัติเหตุ และสุขภาพ เข้าได้ทุกโรงพยาบาล
 • กลับมาเยี่ยมบ้านนาน 90 วัน เราดูแล... เดินทางไปเที่ยวทั่วโลก เราคุ้มครอง
 • เจ็บป่วยกะทันหัน เราชดเชยค่าเล่าเรียน.. ญาติมาเยี่ยม เมื่อคุณป่วย เราจ่ายให้
 • ทีมงานช่วยเหลือพร้อมแพทย์ และ พยาบาลพูดได้หลายภาษา พร้อมเป็นสื่อกลาง
 • มีเครือข่ายช่วยเหลือมากกว่า 400,000 แห่งทั่วโลก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 60 ปี
 • ดูแลคุณได้ทันท่วงที ทุกที่ ทุกเวลา ให้นักเรียน และ ผู้ปกครองได้อุ่นใจ
Coverage ผลประโยชน์ วงเงิน (บาท)
Advance Plan Intermediate Plan Basic Plan
ผลประโยชน์ ชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 5,500,000 2,500,000 2,000,000
ผลประโยชน์ ชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน 300,000 250,000 200,000
ผลประโยชน์ ชดเชย เดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย 350,000 300,000 200,000
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก อุบัติเหตุ 3,000,000 2,000,000 1,500,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อ การรักษาพบาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ภูมิลำเนา และการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 5,500,000 4,000,000 3,000,000
การสูญหาย หรือความเสียหาย ของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สิน ส่วนตัว ในระหว่างการใช้บริการ ของบริษัทขนส่งสาธารณะ
- จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/คู่/ชุด
100,000
5,000
60,000
5,000
40,000
5,000
ความรับผิดตามกฏหมาย ต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เรียนต่อต่างประเทศศึกษาต่อต่างประเทศเรียนต่อ
Period of Insurance Premium - Baht
Advanc Plan Intermediate Plan Basic Plan
ระยะเวลา 3 เดือน 12,319 6,129 4,789
ระยะเวลา 4 เดือน 14,969 7,439 5,809
ระยะเวลา 5 เดือน 18,119 9,009 7,029
ระยะเวลา 6 เดือน 19,999 9,999 7,499
ระยะเวลา 7 เดือน 23,399 11,599 8,799
ระยะเวลา 8 เดือน 26,799 13,099 9,999
ระยะเวลา 9 เดือน 30,199 14,699 11,299
ระยะเวลา 10 เดือน 33,499 16,299 12,599
ระยะเวลา 11 เดือน 36,899 18,199 13,799
ระยะเวลา 12 เดือน 39,999 19,999 14,999
ระยะเวลา 13 เดือน 43,399 21,699 16,199
ระยะเวลา 14 เดือน 46,799 23,399 17,499
ระยะเวลา 15 เดือน 50,199 25,099 18,699
ระยะเวลา 16 เดือน 53,599 26,799 19,999
ระยะเวลา 17 เดือน 56,799 28,399 21,199
ระยะเวลา 18 เดือน 59,999 29,999 22,499
ระยะเวลา 19 เดือน 63,399 31,699 23,699
ระยะเวลา 20 เดือน 66,799 33,399 24,999
ระยะเวลา 21 เดือน 70,199 35,099 26,199
ระยะเวลา 22 เดือน 73,599 36,799 27,499
ระยะเวลา 23 เดือน 76,799 38,399 28,699
ระยะเวลา 24 เดือน 79,999 39,999 29,999
Facebook TwitterLine
ประกันภัยการเดินทาง ประกันเดินทางมีกี่ประเภท ประกันภัยศึกษาต่อต่างประเทศ ทำประกันเพื่อยื่นวีซ่า