"เรื่องค่ารักษาพยาบาล ถ้าหากเด็กเกิดการเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่ กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ"

เมื่อคุณจะส่งลูกหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่คงทำให้คุณกังวลใจไม่มากก็น้อย เพื่อเป็นการผ่อนคลายความกังวล ในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ไม่คาดฝัน คุณควรทำประกันภัย สำหรับศึกษา ต่อต่างประเทศ ให้กับลูกหลานของคุณ ก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทาง ซึ่งการประกันภัย จะต้องมีระยะเวลา ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มออกเดินทาง จากประเทศไทย จนกระทั่งจบการศึกษา กลับมายังประเทศไทย

แผนการประกันภัยสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศของ อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ (Allianz Global Assistance) มีทั้งหมด 3 แผน คือ

 • เบสิก (Basic)
 • อินเตอร์มิเดียท์ (Intermediate)
 • แอดวานซ์ (Advanced)

ซึ่งแต่ละแผนให้ความคุ้มครองเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันในเรื่องมูลค่าความคุ้มครอง (ดังตารางแนบด้านล่าง)

อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบกับสถานทูตก่อน ในกรณีที่ใช้ประกันภัยนี้เพื่อยื่นวีซ่านักเรียนว่า ตรงตามที่สถานทูต กำหนดหรือไม่ เนื่องจากบางสถานทูต มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป

Overseas Student Care ประกันภัยการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

 • เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • รับอายุผู้เดินทางตั้งแต่ 14 - 49 ปี ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ
 • ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั้งอุบัติเหตุ และสุขภาพ เข้าได้ทุกโรงพยาบาล
 • กลับมาเยี่ยมบ้านนาน 90 วัน เราดูแล... เดินทางไปเที่ยวทั่วโลก เราคุ้มครอง
 • เจ็บป่วยกะทันหัน เราชดเชยค่าเล่าเรียน.. ญาติมาเยี่ยม เมื่อคุณป่วย เราจ่ายให้
 • ทีมงานช่วยเหลือพร้อมแพทย์ และ พยาบาลพูดได้หลายภาษา พร้อมเป็นสื่อกลาง
 • มีเครือข่ายช่วยเหลือมากกว่า 400,000 แห่งทั่วโลก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 60 ปี
 • ดูแลคุณได้ทันท่วงที ทุกที่ ทุกเวลา ให้นักเรียน และ ผู้ปกครองได้อุ่นใจ
Coverageผลประโยชน์ วงเงิน (บาท)
Advance PlanIntermediate PlanBasic Plan
ผลประโยชน์ ชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย5,500,0002,500,0002,000,000
ผลประโยชน์ ชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน300,000250,000200,000
ผลประโยชน์ ชดเชย เดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย350,000300,000200,000
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก อุบัติเหตุ3,000,0002,000,0001,500,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อ การรักษาพบาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ภูมิลำเนา และการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา5,500,0004,000,0003,000,000
การสูญหาย หรือความเสียหาย ของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สิน ส่วนตัว ในระหว่างการใช้บริการ ของบริษัทขนส่งสาธารณะ
- จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/คู่/ชุด
100,000
5,000
60,000
5,000
40,000
5,000
ความรับผิดตามกฏหมาย ต่อบุคคลภายนอก1,000,0001,000,0001,000,000
เรียนต่อต่างประเทศศึกษาต่อต่างประเทศเรียนต่อ
Period of InsurancePremium - Baht
Advanc PlanIntermediate PlanBasic Plan
ระยะเวลา 3 เดือน12,3196,1294,789
ระยะเวลา 4 เดือน14,9697,4395,809
ระยะเวลา 5 เดือน18,1199,0097,029
ระยะเวลา 6 เดือน19,9999,9997,499
ระยะเวลา 7 เดือน23,39911,5998,799
ระยะเวลา 8 เดือน26,79913,0999,999
ระยะเวลา 9 เดือน30,19914,69911,299
ระยะเวลา 10 เดือน33,49916,29912,599
ระยะเวลา 11 เดือน36,89918,19913,799
ระยะเวลา 12 เดือน39,99919,99914,999
ระยะเวลา 13 เดือน43,39921,69916,199
ระยะเวลา 14 เดือน46,79923,39917,499
ระยะเวลา 15 เดือน50,19925,09918,699
ระยะเวลา 16 เดือน53,599 26,79919,999
ระยะเวลา 17 เดือน56,79928,39921,199
ระยะเวลา 18 เดือน59,99929,99922,499
ระยะเวลา 19 เดือน63,39931,69923,699
ระยะเวลา 20 เดือน66,79933,39924,999
ระยะเวลา 21 เดือน70,19935,09926,199
ระยะเวลา 22 เดือน73,59936,79927,499
ระยะเวลา 23 เดือน76,79938,39928,699
ระยะเวลา 24 เดือน79,99939,99929,999